אביגיל, מודי ולא אוורירית.


עיר:

הכי עדין ילדה. אני קשר חיובי, מזמין אותך או לבקר אותך. ניסיון, תשוקה, מיניות, שחיתות,, עם טקט לבין האצולה. יותר אני מתרגש יותר טוב עבור שנינו. עדין החתול.