ג 'ניפר, הניצוץ ואת אנג' ל.


עיר:

תמיד אמיתי. אתה יכול להיות בטוח כי כל בפרטיות! ללא אוכף קליפ, אז זה כל היום החיוך מהפנים לא אעזוב! אני צעיר יפה. להיות מנומס בטלפון ואני אהיה מנומס פעמיים. אני בטוח, וזה בא לידי ביטוי המראה שלי.