הארייט, נדיב ומוכשר.


עיר:

ילדה חכמה, בן אדם. שובב, חם סיגים מחכה לך. בוא ננוח אמיתי. בסקס אוהב לקחת את היוזמה, בהחלט יש טעם. רציתי כל כך קשה כדי להצליח בעולם האופנה, הוא השתמש בכל הזדמנות שיש לה.