המצאה יוספה, עם דמות המושלמת.


עיר:

החברה שלי יעזור לך להירגע! שלי בולט המראה יעזוב אין ספק שאני אותו. המלכה של סגן. אני יהיה שמח אם אתה רוצה לנוח. אתה נמשך חינני נקבה, אשר לא שרוט, ורק נותן חיבה, מגרגר ומלקק?