טעים פראן ומשכיל, מחפש את החברים.


עיר:

כאשר בזרועותיי הוא אדם מוזר, אני שוכח את כל הגינות ולבקש ממנו לבוא לחדר של רוז, כוס עמוק ככל האפשר וחזק יותר. התמונה שיש לי. הנשמה חברות מאוד שובבה, ממש סקסי ליידי עבור מומחה של פיינר הנאות מיניות. להוט על שפות זרות, אוהבת לטייל, להיות צילם.