מייבל מושחת, זקוק אדם.


עיר:

אני נלהב וסוער הילדה,מחכה לפגוש אדם נחמד. סקס הוא האלמנט שלי. אותם כמו יד יסיר! יהיה חברת אדם הגון, יסייע לממש את כל הרצונות שלך. אני טן בידיים שלך.