מתוק פלוסי רוצה להיפגש עם מראה נעים.


עיר:

אני אקח אותך מתוק בשבי, יסייע ליישם את הכי אינטימי פנטזיות. גודלו,משכיל, יפה ליידי לבוא אבירי ונדיב אדם. לי באופן אישי, אני לא עונה מיד, להתקשר שוב בעוד 5 דקות או לכתוב טקסט. השאירו לי רק רוח טוב ולא היו עדיין מי לא היה רוצה לחזור אליי שוב. זה יהיה המרהיבה של הנשמה עם הגוף.