נועז ומיומן, טיה.


עיר:

לא רק מקצועי יכול לתת לך הנאה, אלא גם כדי לתקשר על כל נושא. רק אני יוכל לספק לך כל מה שאתה חולם, מה אתה רוצה: חמה, לוהטת, יפה ומאוד נשי ילדה. אתה לא אסור כלום, כי אתה יכול לדמיין את הגוף שלי. יש לי חבר. אז זה קרה כי התאווה היא טבועה בטבע שלי.