פגיעה זנותית אסי, מספק שירות ליווי.


עיר:

פתוח מכרים חדשים, פגישות ניסיון. להתקשר, לבוא יהיה מרוצה. אני חושב שקשה לעשות? מאוד פלסטיק, מהלך יפה. מוזמן להפליא נעימה בבית שלי או לארגן לפגוש אותך.