פלישיה, chikuwa ומקוריים, הליווי.


עיר:

יש לי חברה יפה. איתי אתה תקבל מאוד מוחשיים ובלתי נשכחת חוויה מינית. אני רוצה לראות אותך. למבוגרים דבר. מצפה לפגוש.