פראן, עם הופעתו של המודל, מחפשת מאהב.


עיר:

אני מחכה לך. אני יהיה שמח לפגוש אדם הגון, שרוצה להירגע בנוחות איתי. איתי אתה יכול לספק את התשוקה למלא את החיים שלך עם חדש, שעד כה לא ידוע תחושות. מסביב לשעון. אז אם אתה רוצה זונה, אתה יודע למי להתקשר.