קירסטן בטוח, רוצה למצוא גבר.


עיר:

יש קומץ. התמונות שלי 100% . מכיר היטב את כללי ההתנהגות ואת תמיד מאוד רגיש רצונו של חברו. מזמינה את איש עשיר. ובכן מינה (אוהבת את הגוף שלי), שזוף (אני אוהב מדינות חמות).