ריחני, יחיד קריסטין, מוכנים יותר.


עיר:

אני אבלה בלתי נשכחת לילה עם תשוקה גברית. אני חיבה, תוסס, מאוד רך. מתוק שלי, אני חושב, אפילו הפרועים ביותר שלך הצעות. אני לא נגד זה. אנחנו יהיו מאוד שמחים ביחד.