Maryellen יש סקסי חזה, היא רוצה גבר.


עיר:

וכדי לעשות את זה קל יותר, נכון? תפסיק להכאיב לי – להכיר וליהנות הגדולה שלי, קווים זה רק חולק על חטא. הרבה בנות לדבר בכמה שפות. אני קלאסה, צעירה, יפה, סקסית, עם גמישות אלסטי הגוף. יכול להפוך את האור מגע של רומנטיקה לכל אירוע ומפגש הרבה בנסיעות, הוא דובר אנגלית.